Diğer Tümü

İstanbul Modern’in yetişkinlere yönelik atölye programları ve seminerleri sürüyor


Sizce Nasıl?

Atölye Modern bahar dönemi başlıyor

İstanbul Modern’in yetişkinlere yönelik atölye programları ve seminerleri sürüyor

 

Atölye Modern bahar dönemi başlıyor

 

İstanbul Modern’in atölye ve seminer programı Atölye Modern’in bahar dönemi 16 Mart 2016’da başlıyor. Atölye Modern programı, katılımcıların yazın alanındaki sınırlarını geliştirebilecekleri Yaratıcı Yazarlık Atölyesi; Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği (AICA) işbirliğinde günümüz sanatını yorumlamada sanatın tarihsel gelişimini keşfe davet eden Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi ve Türkiye’de 1980 Sonrası Çağdaş Sanat adlı programlarıyla on ikinci seminer dönemine devam ediyor.

İki yeni seminer

Ayrıca program, biri Sanat ve Toplum diğeri ise Sanatçıların Dünyasını Anlamak başlıklı, sanat tarihinde sosyolojik ve biyografik okuma önerilerini temel alan iki yeni seminer daha sunuyor. 

 

Mario Levi ile yaratıcı yazarlık

Yaratıcı Yazarlık semineri yazar Mario Levi; Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi seminerleri Doç. Dr. Burcu Pelvanoğlu, Prof. Dr. Uşun Tükel, Öğr. Gör. Fırat Arapoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Osman Erden; Türkiye’de 1980 Sonrası Çağdaş Sanat seminerleri Doç. Dr. Burcu Pelvanoğlu; Sanat ve Toplum semineri Yrd. Doç. Dr. Nusret Polat yönetiminde gerçekleştiriliyor. Doç. Dr. Burcu Pelvanoğlu, Ömer Faruk Şerifoğlu ve Haldun Dostoğlu’nun yönetiminde düzenlenen Sanatçıların Dünyasını Anlamak programında ise her seminer dersinde farklı bir sanatçıya odaklanılıyor: Sanatçıların Dünyasını Anlamak seminerleri; Modernin inşası: Hale Asaf; Heykelde sıradan nesne ile kütlenin üretimi: Kuzgun Acar; Geleneğin çağdaş yorumu: Bedri Rahmi Eyüboğlu; Batı akılcılığı ve Doğu’dan Batı’ya sanatsal bir yolculuk: Erol Akyavaş; Türkiye’de soyut form arayışı: Nejat Devrim başlıklı dersleri içeriyor.

 

 

Atölye Modern programları İstanbul Modern üyelerine %10 indirimlidir.

Atölye Modern’in atölye ve seminerleri ücretlidir. Katılımlar kontenjanla sınırlıdır.

Detaylı bilgi için: 0212 334 73 48ve atolyemodern@istanbulmodern.org

Online kayıt için: http://www.istanbulmodern.org/tr/egitim/atolye-modern/atolye-modern_101.html

 

 

AICA TÜRKİYE İŞBİRLİĞİYLE SANAT TARİHİ SEMİNERLERİ

Alanlarında uzman sanat tarihçileriyle yürütülen Sanat Tarihi Seminerleri katılımcılarına, sanat tarihine giriş yapma, tarihsel bağlamlar oluşturma ve sanatta yeni okuma biçimleri geliştirme olanağı sunuyor.

 

Ø  MODERN VE ÇAĞDAŞ SANAT TARİHİ SEMİNERLERİ

Gündüz Programı:

Etkinlik Süresi: 10 Hafta

22 Mart – 31 Mayıs 2016

Salı günleri, 10.30 – 12.30

(12 Nisan tarihinde seminer düzenlenmeyecektir.)

 

Akşam Programı:

Etkinlik Süresi: 10 Hafta

6 Nisan – 8 Haziran 2016

Çarşamba günleri, 19.30 – 21.30

 

Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi başlıklı program, 19. yüzyıldan günümüze Batı sanatının evrelerini, sanat üretimindeki estetik kaygıların değişimini, sanat, sanatçı ve sanat izleyicisi arasındaki ilişkilerin nasıl evrildiğini ayrıntılı olarak ele alıyor. Programın ilk yarısında modern sanat kronolojik olarak konu edilirken, ikinci yarısında ise çağdaş sanat tematik olarak işleniyor.

 

Bu seminer programı bir süreklilik ilişkisi içinde olan modern sanatı ve çağdaş sanatı karşılaştırmalı olarak inceliyor. Seminer, katılımcılarına, modern sanatın avangart akımlarını, bu akımlardan beslenerek şekillenen çağdaş sanatı ve çağdaş sanatın modern sanatla tepkisel ilişkisini değerlendirme olanağı sunarken, katılımcılar günümüz sanat ortamını kavramada temel adımlar atıyor.

 

Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi programının 1. ve 2. seminerlerini Doç. Dr. Burcu Pelvanoğlu (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü), 3. ve 4. seminerlerini Prof. Dr. Uşun Tükel (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü), 5. ve 6. seminerlerini Öğr. Gör. Fırat Arapoğlu (İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi), 7., 8., 9. ve 10.  Seminerlerini ise Yrd. Doç. Dr. Osman Erden (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü) sunmaktadır.

 

Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi seminerleri İstanbul Modern Sinema’da gerçekleşiyor.

 

 

TÜRKİYE’DE 1980 SONRASI ÇAĞDAŞ SANAT

Etkinlik Süresi: 5 Hafta

01 Nisan – 29 Nisan 2016

Cuma günleri, 10.30-12.30

 

Seminer; Türkiye’de devletin sanat alanından geri çekilmesinin 1980 sonrası çağdaş sanata yansımalarını, sanatın kamusal olanla ilişkisini, modern sonrası düşüncelerin sanattaki etkilerini ve sanatçıların yaşadıkları dönüşüm karşısında geliştirdiği stratejileri konu alıyor. Dönemin kültürel değişimlerini yansıtan sanat yapıtlarını ve bu yapıtların sergileme biçimlerini görsel örneklerle işleyen, kuramsal tartışmalara ve eleştirel yaklaşımlara değinen Türkiye’de 1980 Sonrası Çağdaş Sanat semineri, günümüz sanatını anlamada önemli bir adım oluşturuyor.

Türkiye’de 1980 Sonrası Çağdaş Sanat programı Doç. Dr. Burcu Pelvanoğlu (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü) tarafından yürütülüyor.

Türkiye’de 1980 Sonrası Çağdaş Sanat Semineri İstanbul Modern Sinema’da gerçekleşiyor.

 

YARATICI YAZARLIK ATÖLYESİ: MARİO LEVİ İLE

Etkinlik Süresi: 8 Hafta

16 Mart – 4 Mayıs 2016

Çarşamba günleri, 19.30 – 21.30

 

Yaratıcı Yazarlık Atölyesi farklı yazı türlerinin, yazar Mario Levi’nin denetiminde, tüm katılımcılar tarafından paylaşıldığı bir seminer ve sohbet dizisi. Atölye, katılımcıların sadece yazı alanındaki sınırlarını genişletmeyi değil, kendilerini daha iyi tanımalarını da hedefliyor.

 

Atölye öncelikle bir hikâyesi olduğuna inananlara, nasıl bir yolda yürüyebileceklerini gösteriyor. Katılımcılar, yaratım sürecine ilişkin sorularının yanıtlarını bu programda arayabilecek. Yazan ama bazı engelleri aşamadığını hisseden, yaratma sürecinde neler yaşandığını merak eden, yıllardır yazmayı erteleyen veya yazamadığı bir romanı olduğunu düşünen herkes bu programa katılabiliyor.

 

Program, İstanbul Modern Eğitim Odası’nda gerçekleştiriliyor. Bu programa en fazla 15 katılımcı kabul ediliyor.

 

SANAT VE TOPLUM: NUSRET POLAT iLE

Etkinlik Süresi: 8 Hafta

24 Mart – 12 Mayıs 2016

Perşembe günleri, 19.30-21.30

Yrd. Doç. Dr. Nusret Polat (Okan Üniversitesi Sanat ve Tasarım Yönetimi Bölümü) tarafından gerçekleştirilen yeni Atölye Modern programlarından Sanat ve Toplum Semineri katılımcılarını, sanatın sosyolojik yönünü ele almaya ve sanatı toplumsal değişimin bir parçası olarak okumaya davet ediyor. 

Program sanatı Kantçı bir yaklaşım ile kendi içinde özerk bir yapı olarak görmekten ziyade, Bourdieucü anlamda toplumsal bir alan olarak görüp, tarihsel bir perspektif içinde sanatın toplumsal işlevi üzerine odaklanıyor. Geç Ortaçağ’dan günümüze uzanan bir zaman süreci içinde sanatın değişen toplumsal konumu ve işlevi, ekonomi ve siyaset gibi farklı alanlarda ortaya çıkan değişimlere sanatın verdiği tepkiler, sanatçıların değişen üslupları, sınıfsal konumları ve zihniyet dünyaları bu seminerin temel konularını oluşturuyor. Program; Avrupa Rönesansı’nda sekülarizm lehine gerçekleşmeye başlayan büyük zihniyet dönüşümünün sanattaki temsiliyet biçimlerini, Hollanda resminde kapitalizmin izlerini, Aydınlanma çağında sanat eleştirisinin rolünü, Türkiye’de sanatsal modernizmin oluşum koşullarını ve çerçevesini, Posmodernizm ile sanatın yeni formlarını, izleyicinin rolünü ve sanatla karşılaşma biçimlerini ve küreselleşme çağında çağdaş sanatın genişleyen anlayış ve etki kapsamını işliyor.  

SANATÇILARIN DÜNYASINI ANLAMAK

Etkinlik Süresi: 5 Hafta

19 Nisan -  17 Mayıs 2016

Salı günleri, 19.30 – 21.30

 

Seminer, katılımcılarını Türkiye’de çağdaş sanat ortamının gelişmesine tanıklık etmiş sanatçıların yaşam öyküleri üzerinden, 20. yüzyıl sanat ortamını anlamaya davet ediyor. Sanat tarihçileri ve küratörlerin yönetiminde gerçekleştirilen bu seminer, kültürel oluşumları kişisel öyküler üzerinden işliyor: Fotoğraflar, videolar, sunumlar eşliğinde gerçekleştirilen seminerlerin her biri günümüz sanatını etkilemiş, çağdaş sanatta iz bırakmış bir sanatçıyı konu alıyor.

Doç. Dr. Burcu Pelvanoğlu, Ömer Faruk Şerifoğlu ve Haldun Dostoğlu’nun program yürütücülüğünü üstlendikleri bu seminerin her bir dersi, farklı bir sanatçıya odaklanıyor. Seminer süresince katılımcılar sanatçıların yaratım süreçlerine, oluşturdukları anlatılara, biçim arayışlarına, disiplinötesi tavırlarına, cinsiyet ve kültürel kimliklerini sanatsal üretimlerine nasıl taşıdıklarına ilişkin bilgiler ediniyor; çağdaş sanatı anlamanın bir yöntemi olarak, yaşanmış hikayelerin izini sürüyorlar.

Modernin inşası: Hale Asaf

Program Yürütücüsü: Burcu Pelvanoğlu

Uygulama Tarihi: 19 Nisan 2016 / 19.30 – 21.30

 

Geleneğin çağdaş yorumu: Bedri Rahmi Eyüboğlu

Program Yürütücüsü: Ömer Faruk Şerifoğlu

Uygulama Tarihi: 26 Nisan 2016 / 19.30 – 21.30

 

Türkiye’de soyut form arayışı: Nejat Devrim

Program Yürütücüsü: Haldun Dostoğlu

Uygulama Tarihi: 03 Mayıs 2016 / 19.30 – 21.30

 

Heykelde sıradan nesne ile kütlenin üretimi: Kuzgun Acar

Program Yürütücüsü: Burcu Pelvanoğlu

Uygulama Tarihi: 10 Mayıs 2016 / 19.30 – 21.30

 

Doğu’dan Batı’ya sanatsal bir yolculuk: Erol Akyavaş

Program Yürütücüsü: Ömer Faruk Şerifoğlu

Uygulama Tarihi: 17 Mayıs 2016 / 19.30 – 21.30


Facebook Yorumları

Twitter akışı

New Sanat Yorumlar

Bekle! Yorum yazmak için üye olmalısın Üye isen burayı tıkla. Üye olmak için de burayı tıkla.