Kitap Tümü

Jön Türklerin Filistin'i


Sizce Nasıl?

Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY), Tarih kategorisinde Jön Türkler’in Filistin’i adlı kitabı yayımladı.

JÖN TÜRKLERİN FİLİSTİN’İ

 

Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY), Tarih kategorisinde Jön Türkler’in Filistin’i adlı kitabı yayımladı. Yuval Ben-Bassat ve Eyal Ginio’nun derlediği kitap, raflardaki yerini aldı. Kitap, Filistin’de basın, eğitim, milli hislerin yeşermesi, şehircilik faaliyetleri gibi konularda ciddi gelişmelerin yaşandığı 1908 Devrimi sonrasına ilişkin ilk kapsamlı çalışma olma niteliğini taşıyor.  Şimdiye dek hiçbir araştırmada gerektiği gibi ele alınmamış önemli bir döneme ışık tutan bu derleme, Filistin tarihinin bu çalkantılı dönemine dair pek çok önemli konuyu özgün yaklaşımlarla inceliyor.

 

Filistin, Jön Türkler döneminde hayata geçirilen birçok politikanın etkileri açısından bir mikrokozmos olarak görülebilir. Filistin’deki Jön Türk yönetimini farklı açılardan irdeleyen bu çalışma Filistin nüfusunun etnik, dinsel ve toplumsal çeşitliliğini yansıtırken, döneme ilişkin yeni yaklaşımlar sunuyor.

Yuval Ben-Bassat ve Eyal Ginio’nun yaptığı derleme, resmi Osmanlı belgeleri, yerel arşivler, cemaatlere ait arşivler, çeşitli yerel dillerdeki yayınlar, hatıratlar ve günlükler gibi çeşitli kaynaklardan yararlanıyor. Farklı alanlardan akademisyenlerin makalelerinde hem Jön Türklerin Filistin’deki siyasi, ekonomik ve kültürel politikaları ve kalkınma programları, hem de yerel kesimlerin İstanbul’dan gelen bu talimatlara ve programlara verdiği tepkiler ele alınıyor.

Kitapta, devrimin Filistin’de yaşayan çeşitli grupların hayatlarını ve algılarını nasıl değiştirdiği ve gerek diğer cemaatler karşısında gerek kendi içlerinde Osmanlı İmparatorluğu’ndaki statülerine ve rollerine bakışlarını nasıl yeniden şekillendirdiği gösteriliyor.

 

Derlemedeki bölümlerde yerel siyasetten sivil toplumun ortaya çıkışına, siyasi örgütlerden meclis seçimlerine, Filistin gençliğinin devrim sonrasındaki tavrından basının rolüne, Jön Türklerin Filistin’deki “medenileştirme misyonu”ndan Filistin’in İmparatorluğun merkezinden nasıl görüldüğüne, Siyonizme ve Arap milliyetçiliğine yönelik tavır ve politikalardan yönetime, yeni yasal pratiklerin ve paradigmaların uygulamaya konmasından Filistin’in Birinci Dünya Savaşı’ndaki durumuna dek uzanan çok çeşitli konular işleniyor. Derleme genel olarak hem Osmanlı bağlamında hem de yerel bağlamlarda Filistin’deki Osmanlı yönetiminin son on yılına ışık tutuyor.

 

 

 

Künye Bilgisi:

 

Jön Türklerin Filistin’i

 

Derleyenler: Yuval Ben-Bassat ve Eyal Ginio

İngilizceden Çeviren: Erkal Ünal

Yayına hazırlayan: Berna Akkıyal

Düzelti: Nihal Boztekin

İç tasarım: Gökçen Ergüven

1. Baskı: İstanbul, Ocak 2016

Sayfa: 268 sayfa

ISBN: 9786055250782

Fiyat: 26 TL

Kategori: Tarih

 

 

Koç Üniversitesi Yayınları Sertifika no: 18318

İstiklal Caddesi No:181 Merkez Han Beyoğlu/İstanbul +90 212 393 6000

kup@ku.edu.trwww.kocuniversitypress.comwww.kocuniversitesiyayinlari.com

 

Koç Üniversitesi Yayınları Hakkında

 

Koç Üniversitesi’nin “mükemmellik merkezi” olma hedefinin barındırdığı öncülük arzusunu benimseyen Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY), yayımladığı kitapları, kendi alanlarının en ileri bilgisini sunacak başlıklar arasından seçiyor.

 

Burasının Bilgisi dizisinde, bu coğrafya hakkında ve/veya bu coğrafyadan (geniş anlamıyla Ortadoğu) araştırmacılar tarafından yazılmış kitaplar yer alıyor. Literatüre ciddi katkı sağlayan, paradigmaları sorgulayan ya da değiştiren, daha önce kullanılmamış bulguları ya da uygulanmamış analiz yönetimlerini benimseyen önemli çalışmalar bunlar. Tarih, sanat tarihi, siyaset, sosyoloji, arkeoloji, cinsiyet çalışmaları, kültürel çalışmalar alanlarında yapılmış araştırmalar öne çıkıyor.

 

Uçbeyleri dizisi genel okuru hedefleyen, her alt dizide o alanda bildiklerimizin sınırını ortaya koyan (“state-of-the-art”) ya da o sınırı ileri taşıyan, iyi yazılmış, ilginç ve ufuk açıcı kitaplardan oluşuyor. Pozitif bilimler, beşeri bilimler, sosyal bilimler, edebiyat kuramı, sanat, hukuk, tıp, etik gibi alanlar bu dizinin kapsamına giriyor.

 

Maddiyat dizisiyse Uçbeyleri’nin yaklaşımını finans, ekonomi, işletme, inovasyon, girişimcilik alanlarına uyguluyor.

 

KÜY kitapları; radikal demokrasi yaklaşımını, çağdaş sanat dünyasının sorunlarını, mülkiyetsiz yapıp yapamayacağımızı, hayvanlarla insanların ortaklaşa yaşadığı bir toplumun temel ilkelerini, uygarlık dediğimiz şey yıkılırsa sıfırdan nasıl başlayabileceğimizi, küresel ısınmanın arz dengesini, toplumsal adaletin nasıl kurulması gerektiğini, genç olma takıntımızın sonuçlarını, acının tarihini, insanlığı nasıl bir genetik geleceğin beklediğini sorguluyor. Her yıl artan başlık sayısıyla KÜY, hem akademik yayıncılığın, hem de entelektüel dünyamızın boşluklarını en etkili şekilde doldurmaya çalışıyor. 

 

KÜY kitaplarının satışlarından elde edilen gelir, Koç Üniversitesi öğrencilerine burs vermekte kullanılıyor.


Facebook Yorumları

Twitter akışı

New Sanat Yorumlar

Bekle! Yorum yazmak için üye olmalısın Üye isen burayı tıkla. Üye olmak için de burayı tıkla.