Sergi Tümü

Seramik Sanatçısı Pınar Baklan Önal ve Ressam Bahar Oskay Artan İş Sanat İzmir'de


Sizce Nasıl?

İş Sanat İzmir Galerisi, seramik sanatçısı Pınar Baklan Önal ve ressam Bahar Oskay Artan’ın eserlerine ev sahipliği yapıyor.

İş Sanat İzmir Galerisi, seramik sanatçısı Pınar Baklan Önal ve ressam Bahar Oskay Artan’ın eserlerine ev sahipliği yapıyor.

Çalışmalarında çevre, doğal yaşam ve organizmalar, değişim, aktivizm ve ilişkiler üzerine yoğunlaşan Pınar Baklan Önal, geleneksel malzemeler, yumuşak dönüşler ve organik yapılardan esinlenerek ürettiği biçimlerle optik sanatın belirleyici özelliği olan görsel yanılsamayı deneyimliyor. Sanatçı, son dönem çalışmalarında başka gündemlerle üstü örtülerek aktarılan ekolojik sorunları, çevre duyarlılığını ve canlı ilişkilerini ele alıyor.

Ressam Bahar Oskay Artan ise çalışmalarında popüler kültür ikonlarını konu ediniyor. Sanatçı resminde, popüler kültürün ortaya çıkışıyla modern resim sanatında meydana gelen kaçınılmaz değişimleri analiz ederken resmi oluşturan imgenin 21. yüzyılda ortaya çıkan sosyal, entelektüel ve kültürel hareketlerden ne şekilde etkilendiğinin de izini sürüyor. Ulusal ve uluslararası çok sayıda sergiye katılan Oskay’ın son dönem eserleri “figüratif soyutlama” adını verdiği bir dizi çalışmayı kapsıyor.

Sergi 27 Ocak – 26 Şubat 2016 tarihleri arasında İş Sanat İzmir Galerisi’nde ziyaret edilebilir.


Facebook Yorumları

Twitter akışı

New Sanat Yorumlar

Bekle! Yorum yazmak için üye olmalısın Üye isen burayı tıkla. Üye olmak için de burayı tıkla.