Tiyatro Tümü

The Circle Tiyatro Etkinliklerine Sahne Oluyor...


Sizce Nasıl?

Çok disiplinli bir sanat platformu olan The Circle sezon boyunca bir dizi tiyatro, performans, atölye ve seminere ev sahipliği yapacak.

 “Benden Bu Kadar”, “Evvel Zamanla Tanışmak” ve “Türkland” performanslarına ek olarak, seminer ve atölye programı “Stanislavski’den Günümüze Oyunculuk Yöntemleri” de The Circle’da gerçekleşecek.

The Circle önümüzdeki günlerde sırasıyla Burcu Halaçoğlu’nun oyunu “Benden Bu Kadar,” Roza Erdem’in otobiyografik anlatısı “Evvel Zamanla Tanışmak” ile Dilşad Budak Sarıoğlu'nun otobiyografik romanından uyarlanan multimedya okuma performansı “Türkland”e sahne olurken bir yandan da Burcu Halaçoğlu, Deniz Erdem, Emre Yalçın, Mine Çerçi, Saim Güveloğlu ve Yiğit Kocabıyık’ın yürütücülüğündeki seminer ve atölye programı “Stanislavski’den Günümüze Oyunculuk Yöntemleri”ne ev sahipliği yapacak.  

Bir Tiyatro Sahnesi Olarak The Circle

Sergilenecek performanslardan biri olan Burcu Halaçoğlu’nun tek perdelik oyunu “Benden Bu Kadar”, varoluş krizi geçiren ve “yaşamın ucuna” doğru yolculuğa çıkan bir kadının hikayesini anlatıyor. Hayatın anlamına dair felsefi ve kişisel bir yüzleşmeyi içeren, Adalet Ağaoğlu ve Virginia Woolf gibi “sınırdaki” kadın yazarlara da bir saygı duruşu içeren bu tek kişilik oyun, 20 Mart saat 20:00’da The Circle’da sahnelenecek.  

Anlatıcılığını Roza Erdem’in, anlatıcı koçluğunu A. Senem Donatan’ın yaptığı “Evvel Zamanla Tanışmak”, bir dönemin Türkiye’sine tanık olmuş insanların hikâyeleriyle buluşması hedeflenen otobiyografik bir anlatı.  22 Mart saat 20:00’da The Circle’da sahnelenecek olan 55 dakikalık anlatının ardından bir de söyleşi gerçekleştirilecek.  

Almanya'da doğup büyüyen Dilşad Budak Sarıoğlu'nun otobiyografik romanından uyarlanan multimedya okuma performansı “Türkland” ise çok kültürlü kimlik karmaşasının ortasında kendini bulma çabası veren bir kadının Almanya’da göçmen ve Türkiye’de geriye göç eden olarak yaşadıklarıyla baş etme sürecini, her iki kültürün de içinde barındırdığı klişelere ve kendine has tuhaflıklarına odaklanarak ele alıyor. Düşündürücü ve mizahi bir üslupla göç, kimlik, Türk-Alman tarihi ve ilişkilerini ele alan performansta Dilşad Budak-Sarıoğlu’na sahnede Ilgıt Uçum eşlik ediyor. Entropi Sahne prodüksiyonu olan “Türkland”, kültür platformu “MAVİBLAU” ile işbirliği içinde 4 Nisan saat 20:00’da sahnelenecek.

Tüm etkinlikler için biletler kapıdan ya da www.biletino.com’dan temin edilebilecek.

Stanislavski’den Günümüze Oyunculuk Teknikleri

Stanislavski 1900’lerin başında, özellikle psikoloji alanında yaşanan bilimsel gelişmelerden etkilenerek yaptığı araştırmalar aracılığıyla, oyuncunun eğitimi üzerine sistemli bir çalışma yöntemi kurgular ve yaşamı boyunca bu sistem üzerine çalışarak geliştirir. Öğrencileri, “Sistem”den yola çıkarak ya da kimi zaman, Michael Chekhov ve Grotowski gibi “Sistem”e karşı çıkarak, kendi çalışma yöntemlerini geliştirirler. “Sistem”, yine Stanislavski’nin öğrencileri tarafından Amerika’ya taşınır ve Stella Adler, Lee Strasberg, Sanford Meisner, Eric Morris gibi pek çok yeni oyunculuk yönteminin temelini oluşturur. Bugün artık referansını, olumlayarak ya da karşı çıkarak Stanislavski sisteminden almayan herhangi bir oyunculuk yönteminden söz edemiyoruz.

9 Nisan – 12 Mayıs süresince gerçekleşecek bir dizi seminer ve atölye çalışması olan “Stanislavski’den Günümüze Oyunculuk Teknikleri” ile The Circle’da katılımcılara altı haftalık bir programla, Stanislavski’nin oluşturduğu oyunculuk yöntemi “Sistem” ve sonrasında “Sistem”den yola çıkarak (ya da ona karşı çıkarak) geliştirilen oyunculuk tekniklerinin bir bölümü üzerine bilgi verilerek, böylece oyunculuk serüvenine tarihsel ve bütüncül bir bakış açısı kazandırılması amaçlanıyor. Atölye böylece, bu konudaki bilgi eksikliği ve kafa karışıklığına çözüm üreterek, oyuncu adayları ve oyunculara yardımcı olmayı hedefliyor.

Program kapsamında Emre Yalçın, 9 Nisan Salı 20.00 – 22.30 aralığında The Circle’da devam edecek “Stanislavski ve Sistem" seminerinde, Stanislavski'nin oyunculuğa yaklaşımını, yaşadığı dönemin tarihsel koşulları ve kültürel değişimleriyle etkileşimi içerisinde ele alacak. Seminer süresince "Sistem" üzerinde çalışmanın belirgin evreleri, uygulanan belli başlı teknikler, elde edilen sonuçlar ve yarattığı etkiler değerlendirilip tartışılacak. Yalçın, yine The Circle’da 10 Nisan Çarşamba 20.00 – 22.30 aralığında devam edecek “Stanislavski Sistemi Amerika’da” semineri kapsamındaysa ise “sistemin” ABD’de geçirdiği dönüşümlere, başta Boleslavsky, M.Chekhov, Maria Ouspenskaya, Sonia Moore gibi Stanislavski’nin ilk dönem öğrencileri olmak üzere, Lee Strasberg, Sanford Meisner, Stella Adler gibi isimlerin sistemi nasıl ele aldıkları üzerine tarihsel bir okuma yapacak.

“Stanislavski - Fiziksel Eylemler Yoluyla Duygunun Çağrılması”, Saim Güveloğlu yürütücülüğünde 14 Nisan Pazar günü 15.00 – 20.00 boyunca gerçekleşecek. Bu atölyede, Stanislavski’nin son on yılında onunla birlikte çalışmış olan Toporkov’un prova günlüklerinden ve izlenimlerinden oluşan bir kitap olan “Stanislavski Provada” kitabı temel alınarak “Fiziksel Eylemler Yöntemi” üzerine teorik bir giriş ve birkaç uygulama yapılacak.

“Michael Chekhov’un Psikolojik Jest’i” çalışmasında Burcu Halaçoğlu yürütücülüğünde 21 Nisan Pazar 15.00 – 20.00 aralığında katılımcılar “Psikolojik Jest” örneklerini fiziksel olarak ve metinler aracılığıyla araştıracaklar.

“Meisner Tekniği”, oyuncunun partnerini dinleme ve partneriyle uyum içinde hareket etmede destekleyici, bu özellikleriyle de farkındalık yaratıcı bir rol çalışma yöntemi olan “Meisner Tekniği”nin en önemli özelliği, Meisner’in sözleriyle, oyuncuya sadeliğin sanatını kavratmasıdır. 28 Nisan saat 15.00 – 20.00’da Yiğit Kocabıyık yürütücülüğünde gerçekleşecek 5 saatlik “Sanford Meisner ve Tekniği” atölyesinde “Meisner Tekniği”nin nasıl bir sistematiğinin olduğu örnek uygulamalarla paylaşılacak.

Deniz Erdem’in liderliğinde gerçekleşecek “Eric Morris ve Feldenkrais ile Oyuncunun Farkındalığı”, 5 Mayıs saat 15.00 – 20.00 boyunca katılımcılarıyla buluşacak. Eric Morris’in oyuncunun ruhsal farkındalığına yönelik tekniğini, Feldenkrais’ın beden üzerinden hareket-duygu-zihin bütünlüğünü oluşturma yöntemi ile birleştiren Deniz Erdem, bu iki metodun temel prensiplerini ve oyuncunun farkındalığına katkısını teori ve pratik üzerinden aktaracak.

Jacques Lecoq’un “Şiirsel Beden” kitabının çevirmeni Mine Çerçi tarafından yürütülecek etkinlik dizisinin son atölyesi “Lecoq Pedagojisi ve Şiirsel Beden”, 12 Mayıs saat 15.00 – 20.00 süresince gerçekleşecek. Çerçi, bu atölyede önce Lecoq’un harekete yaklaşımı ve bu yaklaşımın soy kütüğünü inceleyecek. Pedagojisinin temelini oluşturan nötr maske ve mimodinamik kavramlarına, daha sonra mimodinamiğin karakter yaratımındaki rolüne, uygulamalı örneklerle değinirken son olarak pedagojide yer alan tür/üslup araştırması ve Lecoq’un yaratıcı tiyatro anlayışını ele alacak.

The Circle’da 9 Nisan-12 Mayıs boyunca toplam 6 hafta, 30 saat sürecek seminer ve atölyeler için katılımcılar 4 Nisan 2019’a kadar başvuru yapabilecek. 

 

The Circle Hakkında

The Circle mimari ve tasarım odaklı bir ortak çalışma, işbirliği, öğrenme ve eğitim topluluğu olarak kuruldu. The Circle ayrıca bir sergi alanı, bir işbirliği merkezi, bir etkinlik alanı, bir yaratıcı atölye, akademik bir araştırma platfomu, müzik için bir mekan ve hayat ile iş pratiklerini bir araya getiren bütüncül bir çalışma alanı olarak tasarlandı. 

Felsefemiz samimiyet, açıklık ve kapsayıcılığa dayanıyor: katılımcılarımızı hem kendilerini bireysel olarak daha iyi ifade etmeleri, hem de profesyonel ve kişisel yaşamlarındaki potansiyelleri arttırabilecekleri bir platforma kavuşmaları için The Circle topluluğuna dahil olmaya davet ediyoruz.

Sadece mimarlığa değil, aynı zamanda mimarlığın özünde çok disiplinli bir sanat olduğunun farkında olarak kişisel ve profesyonel gelişime odaklanıyoruz. Bu çok disiplini yapının içerisinde sadece teknik tasarım değil, aynı zamanda tüm bakış açılarımıza işleyen bir sürdürülebilirlik felsefesi de yer alıyor.

Esnek ve açık bir yapımız olduğu için farklı görüşlere açığız. Bu da yalnızca mimar olmanın ötesine geçerek kimliğimizi esnetmeyi mümkün kılıyor çünkü biz sadece mimar değiliz. Biz kendimizi daha çok düşüncenin ve etkileşimin tüm şartlarına ve etki alanlarına uyum sağlayabilen “Mekânsal Aktörler” olarak tanımlıyoruz.

The Circle Avcı Architects öncülüğünde Selçuk Avcı,  Sanja Jurca Avcı, Markus Lehto, Eda Çarmıklı, Yüksel Demir, Kemal Seyhan, Nurgül Türker, Dilara Tekin Gezginti, Yunus Tonkuş ve Ece Çakır Aidan tarafından kuruldu.

 

Adres: The Circle, Kumbaracı Yokuşu, Tercüman Çıkmazı, No 16/1, Beyoğlu, İstanbul

www.thecircle-o.com

Facebook: @thecirclespace

Instagram: @thecircle.o


Facebook Yorumları

Twitter akışı

New Sanat Yorumlar

Bekle! Yorum yazmak için üye olmalısın Üye isen burayı tıkla. Üye olmak için de burayı tıkla.