Tiyatro Tümü

Devlet Tiyatrosu Sözleşmeli Eleman Alacak.


Sizce Nasıl?

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Merkez ve taşra teşkilatı İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Konya, Sivas, Trabzon...

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 8 inci Maddesi Kapsamında Görev Yapmak Üzere Sözleşmeli Personel Alımı Sınav Duyurusu

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN:

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Merkez ve taşra teşkilatı İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Konya, Sivas, Trabzon ve Van Tiyatro Müdürlüklerinde görev yapmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin B fıkrası uyarınca 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-8 inci maddesi kapsamında ve Esasların ekli 5 sayılı cetvelinde yer alan unvanlarda görev yapmak üzere,"İlan Metni"nde belirtilen branş ve sayıda sözleşmeli sanatçı (Aktör/Aktrist), Dekoratör (Sahne Tasarımcısı), Kostüm Kreatörü, Sahne Üstü ve Sahne Gerisi Hizmetlerde görev yapacak personel alınacaktır.

Sınav BaşvuruTarihi: 05/02/2021 tarihinde başlayıp  19/02/2021 tarihi saat 24:00 'e kadardır.


KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN:
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Merkez ve taşra teşkilatı İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Konya,
Sivas, Trabzon ve Van Tiyatro Müdürlüklerinde görev yapmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin B
fıkrası uyarınca 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına
İlişkin Esasların Ek-8 inci maddesi kapsamında ve Esasların ekli 5 sayılı cetvelinde yer alan unvanlarda görev yapmak üzere, aşağıda
belirtilen branş ve sayıda sözleşmeli sanatçı (Aktör/Aktrist), Dekoratör (Sahne Tasarımcısı), Kostüm Kreatörü, Sahne Üstü ve Sahne
Gerisi Hizmetlerde görev yapacak personel alınacaktır.

 SÖZLEŞMELİ POZİSYON LİSTESİ
 İLLER
SANATÇI SAHNE ÜSTÜ VE SAHNE GERİSİ
(TEKNİK PERSONEL)

Sanatçı (Aktör-Aktrist)
Dekoratör (Sahne Tasarımcısı)
Kostüm Kreatörü
Sahne Işıkçısı
Sahne Terzisi
Atölye Ressamı
Sahne Makinisti
Aksesuarcı
Kartonpiyer
Sahne Marangozu
Sahne Mekanikçisi
Sahne Amiri
Sahne Kunduracısı
Teknik Personel Toplam
GENEL TOPLAM
GENEL MÜDÜRLÜK - 5 4 9
ADANA 10 10
ANTALYA 3 3
DİYARBAKIR 10 10
ERZURUM 10 1 1 11
İSTANBUL - 2 2 2 2 2 4 2 1 2 2 2 1 20 24
İZMİR 8 1 1 10
KONYA 10 10
SİVAS 10 1 1 11
TRABZON 10 10
VAN 10 1 1 11
TOPLAM 81 8 7 5 2 2 4 2 1 2 2 2 1 23 119

A- GENEL ŞARTLAR:
1- Sınav tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha
fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine
karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
4- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya
yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

B- ÖZEL ŞARTLAR:
SANATÇI

1- Sanatçı (Aktör/Aktrist) : Üniversitelerin 4 yıllık oyunculuk bölümü mezunu olmak,
2- Dekoratör (Sahne Tasarımcısı): Sahne ve Sanat Eğitimi veren en az dört yılık Yükseköğrenim kurumlarının ilgili ihtisas bölümü
mezunu ya da dengi yurt dışındaki aynı nitelikli Kurumlardan mezun olmak,
3- Kostüm Kreatörü: Sahne ve Sanat Eğitimi veren en az dört yıllık Yükseköğrenim kurumlarının ilgili ihtisas bölümü mezunu ya da
dengi yurt dışındaki aynı nitelikli Kurumlardan mezun olmak,

SAHNE ÜSTÜ VE GERİSİNDE HİZMET VEREN PERSONEL
1-Sahne Amiri: Yükseköğretim kurumlarının lisans veya önlisans düzeyinde eğitim veren; Tiyatro bölümlerinin herhangi birinden
mezun olmak,
2-Sahne Işıkçısı: Meslek Yüksekokullarının veya Mesleki ve Teknik Liselerinin Elektrik, Elektrik Teknolojisi bölümlerinin herhangi
birinden mezun olmak,
3-Sahne Mekanikçisi: Meslek Yüksekokullarının veya Mesleki ve Teknik Liselerinin Makine, Mekatronik bölümlerinin herhangi
birinden mezun olmak,
4-Sahne Marangozu: Meslek Yüksekokullarının veya Mesleki ve Teknik Liselerinin Mobilya ve Dekorasyon veya Ağaç İşleri
bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak, İlköğretim (Ortaokul) okullarından mezun olanlar için, 3308 Sayılı Mesleki Eğitim
Kanununa göre, Meslek Eğitim Merkezlerinden alınan; Mobilya İmalatı dalına ait işyeri açma, ustalık, kalfalık veya çıraklık
belgelerinden en az birisine sahip olmak. (MEB onaylı olmayan sertifika ve belgeler geçersiz sayılacaktır.)
5-Sahne Kunduracısı: Meslek Yüksekokullarının veya Mesleki ve Teknik Liselerinin Ayakkabı Tasarım ve Üretimi veya Ayakkabı
ve Saraciye Teknolojisi bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak, İlköğretim (Ortaokul) okullarından mezun olanlar için, 3308
Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre, Meslek Eğitim Merkezlerinden alınan; Ayakkabı/Saraciye, Saraciye, Deri ve Yan Ürünleri
dalına ait iş yeri açma, ustalık, kalfalık veya çıraklık belgelerinden en az birisine sahip olmak. (MEB onaylı olmayan sertifika ve
belgeler geçersiz sayılacaktır.)
6-Sahne Terzisi: Meslek Yüksekokullarının veya Mesleki ve Teknik Liselerinin Giyim Üretim Teknolojisi, Tekstil, Hazır Giyim,
Konfeksiyon bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak, İlköğretim (Ortaokul) okullarından mezun olanlar için; 3308 Sayılı
Mesleki Eğitim Kanununa göre, Meslek Eğitim Merkezlerinden alınan; Terzi, Tekstil/Giyim, Dikiş işlerine ait iş yeri açma, ustalık,
kalfalık veya çıraklık belgelerinden en az birisine sahip olmak. (MEB onaylı olmayan sertifika ve belgeler geçersiz sayılacaktır.)
7-Sahne Makinisti: Fiziki yapıları sağlam ve göz kusuru olmayan (tavuk karası, renk körlüğü vb.) her türlü vasıta ile seyahat edebilen
en az İlköğretim (ortaokul) mezunu olmak.
8-Atölye Ressamı: Yükseköğretim kurumlarının lisans, önlisans düzeyinde eğitim veren; Resim bölümlerinin herhangi birinden mezun
olmak veya resim dalında kendisini yetiştirmiş ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak.
9-Aksesuarcı: Fiziki yapıları sağlam, en az İlköğretim (ortaokul) mezunu olmak.
10-Kartonpiyer: Meslek Yüksekokullarının veya Mesleki ve Teknik Liselerinin Yapı İç Mekan Dekorasyonu bölümlerinin herhangi
birinden mezun olmak, İlköğretim (Ortaokul) okullarından mezun olanlar için; 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre, Meslek
Eğitim Merkezlerinden alınan; Yapı Dekorasyonculuğu dalına ait ustalık, kalfalık veya çıraklık belgelerinden en az birisine sahip
olmak. (MEB onaylı olmayan sertifika ve belgeler geçersiz sayılacaktır.)

C- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:
Sınav başvuru formları Bakanlığımızın www.ktb.gov.tr ve www.devtiyatro.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilecektir.
Adayların, sınav başvuru formunu ve bu ilanın “D" maddesinde yer alan diğer belgeleri pdf, jpeg, vb. (güncellenemez)
formatta hazırlayarak, sinav@devtiyatro.gov.tr e-posta adresine interaktif ortamda göndermeleri gerekmektedir. Adayların, sınav
ilanının yayımlandığı tarihten itibaren, son başvuru tarihi olan 19/02/2021 tarihi saat 24:00’ e kadar başvuruda bulunmaları
gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra e-posta gönderi gecikmelerinden kaynaklanan problemlerden dolayı başvuruların kuruma
ulaşmaması halinde sorumluluk kuruma ait olmayacaktır.
Adaylar, sınav başvuru formlarında hangi il ve pozisyonlar (unvan) için sınava gireceklerini belirtmek zorundadırlar. Adaylar
1 il ve 1 pozisyon (unvan) için tercihte bulunacaklardır.
Sınav başvuru formları ve ekli belgelerin incelenmesi sonucunda Genel Müdürlüğümüz ile 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-8 inci maddesi kapsamında
sözleşmesi bulunanların müracaatları kabul edilmeyecektir. (Figüran sözleşmeliler hariç)
Sınav başvuru formları ve ekli belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak
kazanan adayların listesi, www.ktb.gov.tr ve www.devtiyatro.gov.tr internet adreslerinde duyurulacak olup, adaylara ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.
Adayların Sınava Giriş Belgeleri, sınav başvuru formunda belirttikleri e-posta adresine gönderilecektir.
Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler yukarıda belirtildiği şekilde interaktif ortamda gönderilecek olup, bizzat veya posta
yolu ile iletilen başvurular veya başvuru amaçlı belgeler işleme alınmayacaktır.
Başvuru şartlarını taşımayan eksik, yanlış evrakla veya son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular işleme
alınmayacaktır. Son başvuru tarihine kadar evraklarını eksiksiz ve hatasız olarak göndermeyenler sınava giremeyecektir. Bu şekilde
sınava giremeyenlere karşı kurumun herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

D- İSTENİLEN BELGELER:
1- Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği;
2- T.C. Kimlik numarasının da yer aldığı yazılı özgeçmiş.
3- Kurum internet sayfasında yer alan iş talep formu (güncel vesikalık fotoğraflı).
4- Adli Sicil Kaydı Belgesi.

E- SINAV YERİ:
Sınavlar, Devlet Tiyatroları Macunköy Sosyal Tesisleri Gimat/ANKARA adresinde bulunan Orhan Asena Deneme Sahnesinde ve
atölyelerde yapılacaktır.

F- SINAV TARİHLERİ:
Sınavlar, yapılacak başvuru sayısına göre; sınav tarihleri ve adayların branşlarına göre hangi gün sınava girecekleri www.ktb.gov.tr ve
www.devtiyatro.gov.tr adreslerinde ilan edilecektir.
Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, Sınava Giriş Belgesi,
fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport), sınava başvururken interaktif ortamda gönderdiği
belgelerin asıllarını (öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği, T.C. Kimlik numarasının da yer aldığı yazılı
özgeçmiş, Kurum internet sayfasında yer alan başvuru formunun ıslak imzalı aslı, adli sicil kaydı belgesi) ve 4.5 x 6 cm boyutunda üç
adet fotoğraf bulundurmaları gerekmektedir. Adayların aday numarası sırasına göre sınava girmeleri gerekmektedir.

G- SINAV ŞEKLİ:
1-Sanatçı adayları; uygulamalı sınavda kendilerinin seçtiği iki parça oynayacaklardır. Ayrıca müzikal ve bedensel performanslarını
gösterebilecek şekilde hazırlık yapmaları gerekmektedir.
2- Dekoratör (Sahne Tasarımcısı), Kostüm Kreatörü, Sahne Işıkçısı, Sahne Marangozu, Sahne Terzisi, Aksesuarcı, Sahne Makinisti,
Sahne Mekanikçisi, Kartonpiyer, Atölye Ressamı, Sahne Kunduracısı sınavları uygulamalı ve mülakat şeklinde,
3-Sahne Amiri, sınavı mülakat şeklinde,

H- SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ VE BAŞARI SIRALAMASI:
Sınavlarda başarılı sayılmak için sınav komisyonu tarafından verilecek not ortalamalarının 100 üzerinden 70 tam sayıyı
tutması şarttır. Söz konusu sınavlarda alınan puanların ortalaması genel başarı sıralamasını belirler. Puan ortalaması olarak en az 70
tam puan alanlar başarılı sayılır. Söz konusu sınavdan alınan ortalama puana göre en yüksekten başlanarak sözleşme imzalanacak olup,
ilan edilen boş pozisyon sayısı kadar aday sınavı başarmış sayılır. Diğer adaylar için 70 ve üzeri puan almış olmak sözleşme
imzalanmak için kazanılmış hak sayılmaz. Kazananlar arasında eşit puan alanlardan mesleki öğrenim yapmış olanlar, bunda da eşitlik
durumunda daha genç yaşta olanlar tercih edilir.
Alım yapılacak boş pozisyon sayısı kadar yedek liste ilan edilebilir. Sınavı kazanan adaylardan sözleşme imzalanamayan
veya sözleşmesi feshedilenler olduğu takdirde yedek adaylar ile başarı sırasına göre sözleşme yapılabilir. Yedek listenin hakları,
sınavın yapıldığı tarihten itibaren birinci yılın sonunda, bu sürenin bitiminden önce aynı pozisyon unvanına yönelik yeni bir sınav
yapılması halinde bu sınavın ilan edildiği tarihte sona erer.

I- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI:
Sınavı kazananların listesi Bakanlığımızın, www.ktb.gov.tr ve www.devtiyatro.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek
olup, asil ve yedek adaylar ile sınavı kazanamayanlara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınav esnasında veya sonrasında gerçeğe
aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
Sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 10 (on) gün içinde Genel Müdürlüğe yapılacaktır. İtiraz üzerine
yapılan değerlendirme sonuçları, itirazda bulunan adayların sınav başvuru formunda belirttikleri e-posta adresine gönderilecektir.

İlanen duyurulur.


Facebook Yorumları

Twitter akışı

New Sanat Yorumlar

Bekle! Yorum yazmak için üye olmalısın Üye isen burayı tıkla. Üye olmak için de burayı tıkla.