Kitap Tümü

Osmanlı’da Batı Müziği


Sizce Nasıl?

Müzikolog Selçuk Alimdar’ın Batı müziğinin Osmanlı İmparatorluğu’ndaki serüvenine ışık tutan çalışması, Osmanlı’da Batı Müziği Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’ndan tarih ve sanat meraklıları için kapsamlı bir kaynak:

 

Müzikolog Selçuk Alimdar’ın Batı müziğinin Osmanlı İmparatorluğu’ndaki serüvenine ışık tutan çalışması, Osmanlı’da Batı Müziği Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

 

Osmanlı’da Batı müziğinin benimsenmesi Sultan II. Mahmud’un 1828 yılında Batılı usulde askeri bandolar oluşturmak üzere önce Manguel ve ardından Giuseppe Donizetti’yi görevlendirmesiyle başladı ve imparatorluğun son yüz yılına yayıldı. Sultan II. Mahmud’dan itibaren Batı müziği eğitimi almaya başlayan hanedan besteler yaptı, tiyatrolar yaptırarak konserler ve operalar izledi, yabancı müzisyenleri ağırladı. Ordularda askerî müzik okulları ve bandolar kuruldu. Batı müziği, devlet merasimlerinin vazgeçilmez bir unsuru oldu ve her saltanat döneminde resmî marş bestelenip çalındı.

 

Osmanlı Sarayı’na bağlı Muzıka-i Hümâyun; orkestra, bando ve opera takımlarıyla Batı müziğinin yaygınlaşmasında önemli bir rol oynayarak mirasını bugünkü Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve TSK Armoni Mızıkası’na devretti. Saray; tiyatroları destekler, müzik okulları açtırır, okullara piyano aldırır, müzik kitapları bastırır, bestecileri ve müzisyenleri ödüllendirirdi. O dönem Avrupa ve Amerika’dan pek çok müzisyen, besteci ve çalgı üreticisi unvan, nişan ve madalyayla taltif edildi.

 

Müzik öğretmenleri, müzisyenler, müzik mağazaları, yayıncılar, müzik okulları ve tiyatroların faaliyetleriyle başlayan Beyoğlu (Pera) merkezli müzik piyasası ise fonograf, gramofon ve sinemanın gelişiyle büyüdü. Batı müziği; eğitim, icra, nota, yayıncılık ve bestecilik gibi pek çok alanda alaturka müzik kültürünü etkiledi.

 

Eser, Osmanlı Devleti’nin yeni medeniyet yöneliminin merkezi olan ve dinî, etnik çeşitliliğiyle Osmanlı coğrafyasının bir örneklemi sayılan İstanbul’a odaklanıyor. Yüzlerce Osmanlıca belge ve gazete haberinden de faydalanılarak hazırlanan kitap tarih ve sanatseverler için referans niteliğinde…

 

Selçuk Alimdar, 1977’de Almanya’da doğdu. İstanbul Üniversitesi’nde sosyoloji, Yeditepe Üniversitesi’nde işletme yüksek lisansı ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde müzikoloji doktora eğitimlerini tamamladı. Nezih Uzel, Murat Bardakçı, Ruhi Ayangil, Salih Bilgin ve Fırat Kızıltuğ gibi değerli uzmanlardan istifade etti. Ney ve viyolonsel eğitiminin ardından çeşitli konserlerde yer aldı. Prens Dimitrie Cantemir: Türk Musikisi Bestekârı ve Nazariyatçısı’nı Türkçe’ye çevirdi. Ali Nutkî Dede’nin Çığırtması başlıklı makalesi, Harvard Üniversitesi’nde yayınlandı. On beş yılı aşkın bir süredir özel sektörde çalışan Alimdar, hâlen insan kaynakları alanında yöneticilik, eğitmenlik ve danışmanlık yapmaktadır.

 

iskultur.com.tr


Facebook Yorumları

Twitter akışı

New Sanat Yorumlar

Bekle! Yorum yazmak için üye olmalısın Üye isen burayı tıkla. Üye olmak için de burayı tıkla.